av Per Arne Olsen | 7. januar, 2011  

Full renvaskelse

Aftenposten.no: “Vestfold politidistrikt har henlagt sakene mot tidligere ordfører i Tønsberg Per Arne Olsen og lokalpolitiker Bent Moldvær. Intet straffbart forhold er påvist, heter det i en pressemelding fra politiet.”

Det føles godt at politiet er helt enige med meg. Jeg er glad for at det nå endelig kan settes punktum for denne saken. Jeg har hele tiden vært sikker på at dette ville bli konklusjonen, men det er selvsagt godt å få det bekreftet. Jeg er veldig glad for at politiet etter en så grundig og bred etterforsking har kommet til samme konklusjon som meg, at jeg ikke har gjort noe galt.

Som politiker må vi finne oss i at media setter søkelys på alt vi gjør, også når vi ikke har gjort noe galt. Jeg legger ikke skjul på at det har vært en tøff periode for familien min og meg. Derfor er det ekstra godt at vi nå kan legge denne saken bak oss.

Jeg skulle selvsagt vært denne prosessen foruten. Hadde jeg visst at mine politiske motstandere kunne gå til dette angrepet, hadde jeg aldri kjøpt leiligheten. Det tror jeg alle skjønner. Jeg har sett frem til å konsentrere meg helt og fullt om det politiske arbeidet. Det er mange uløste oppgaver i norsk politikk og etter at denne saken er avsluttet får jeg ekstra energi til å ta fatt på viktigere saker som eldres rettigheter og et bedre helsevesen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Per Arne Olsen | 11. oktober, 2010  

Pressemelding: Glad for etterforskning

Jeg har bedt om å bli fritatt fra mitt verv som 2. nestleder i FrP, frem til saken er ferdig etterforsket . Du kan lese mitt blogginnlegg hvor jeg har gjort rede for hendelsesforløpet i saken dette gjelder.

Deler med dere dagens pressemelding:

Glad for etterforskning
Per Arne Olsen er glad for at Vestfold politidistrikt har besluttet å åpne etterforskning knyttet til hans leilighetskjøp på Jarlsø i Tønsberg.

- Det skal bli godt å få alle sakens fakta belyst. Tønsbergs Blad har skrevet mye som ikke har vært riktig i denne saken, så det er bra at politiet ser på saken med objektive øyne, og setter seg inn i hele sakskomplekset.Olsen, som for tiden møter i delegasjonen til FNs generalforsamling i USA, håper politiet foretar en grundig og rask etterforskning, slik at saken kan legges død.

- Jeg er sikker på at jeg ikke har gjort noe galt i denne saken, og er trygg på at politiet kommer frem til samme konklusjon. Det er aldri heldig at det settes spørsmålstegn ved politikeres håndtering av private transaksjoner, og jeg har derfor full forståelse for at politiet har valgt å se på denne saken.Olsen varsler også at han vil be om å bli fritatt fra sitt verv som 2. nestleder i FrP, frem til saken er ferdig etterforsket.

- Partiets vedtekter slår fast at tillitsvalgte som hovedregel skal suspenderes mens etterforskning pågår. Jeg er opptatt av å opptre på en ryddig måte og tar derfor selv initiativ til at det skjer gjennom at jeg fritas fra mitt nestlederverv til etterforskningen er avsluttet.

- Jeg har jobbet lenge for god partikultur og det er derfor viktig å gå foran med et godt eksempel. Jeg skal behandles på samme måte som alle andre FrP-tillitsvalgte. Per Arne Olsen har gjort rede for hendelsesforløpet i saken på sin blogg: http://tinyurl.com/2wf3coh

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Per Arne Olsen | 4. september, 2010  

Lokalt selvstyre

Kommuner som ønsker det må få skjenke så lenge de vil.
 
På denne måten kan vi evaluere om skjenketidene spiller inn på kriminaliteten.

Dagsavisen skriver iat tre stortingrepresentanter fra Arbeiderpartiet går mot reduserte skjenketider. Arbeiderpartiets representanter bruker nøyaktig den samme kunnskapen som FrP har gjort. Reduserte skjenketider betyr ikke nødvendigvis mindre vold.

Det er nødvendig å la kommuner få skjenke lengre enn dagens lovverk, slik at man får fakta på bordet i forhold til hva som hjelper mot vold.

Det kan jo tenkes at økte skjenketider vil redusere volden, all den tid dette medfører at folk går hjem på ulike tider, noe som fører til mindre kø og trengsel?

Det viser seg at det er ulike erfaringer knyttet til reduserte skjenketider fra by til by. Vi må ha tillit til at lokalpolitikerne klarer å avgjøre dette selv.

Avholdsmann og justisminister Knut Storberget må lytte til sine egne stortingsrepresentanter. Jeg er også avholdsmann, og minst like opptatt av å redusere volden som justisministeren. Løsningen er ikke nødvendigvis reduserte skjenketider, men mer politiressurser.

Justisministeren burde heller øke ressursene til politiet, fremfor å skulle bestemme når voksne mennesker skal gå hjem fra byen.

Kommunene må få bestemme dette selv.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Per Arne Olsen | 2. september, 2010  

Tønsberg Blad og Jarlsøsaken. Igjen.

I morgen skriver Tønsbergs Blad nok en sak om min leilighet på Jarlsø. Denne gangen skal de ”avsløre” at jeg har fått en gratis parkeringsplass. Som jeg før sommeren har skrevet om på bloggen min, så har jeg fått en parkeringsplass som følge av at min leilighet ikke har en  terrassebod slik mange andre leiligheter har.

Til slutt i denne bloggen publiserer jeg en mail jeg fikk fra TB i dag, hvor det blir antydet at jeg ikke skulle hatt kompensasjon for at min leilighet ikke har en bod. ”Kompensasjon for hva?” spør TB. Kompensasjon for at jeg ikke har en bod, slik mange andre har. Det er for øvrig i følge utbygger flere andre som også har forhandlet seg frem til gratis parkeringsplasser.

I tillegg skrives det i mailen følgende:

”PS! Vi trykker denne saken i morgen og regner med at Olsen denne gangen forholder seg til oss og ikke VG-bloggen. Vi må med andre ord ha svar i dag.”

På meg virker det som om TB er litt snurt og sur fordi jeg har en blogg, som jeg også har brukt til å fortelle min versjon av sakens realiteter. Det bør ikke komme som en overraskelse på TB at jeg ønsker at folk skal få vite min side av saken, og ikke bare TBs forvridde og til dels svært ensidige fremstillinger av saken. Så kjære TB, dere kan ikke ”forvente” noe som helst i forhold til at jeg ikke skal bruke bloggen min.

Nå ser jeg virkelig frem til at politiet får vurdert denne saken, slik at sakens realiteter blir belyst. Frem til dette har skjedd har jeg egentlig ikke så mye mer å fortelle TB og dere om denne saken. Jeg har strengt tatt skrevet alt fra min side nå. Håper dere alle får en flott helg.

 

Jeg velger her og publisere mailen jeg i dag fikk fra Tønsberg Blad:

Våre spørsmål gjelder Olsens påståtte byttehandel med utbygger. Han skrev selv i bloggen i juni at han i kompensasjon for en stor terrassebod som ikke ble bygget, fikk en inneklemt ekstra parkeringsplass i kjelleren på Jarlsø.

Vi vet at disse p-plassene ble solgt til fastpris 220.000 kr, at denne p-plassen har standard størrelse og ellers er sammenlignbar med mange av de andre, samt at de ekstra p-plassene ble solgt for 220.000 kroner så sent som oktober i fjor.

Det vi imidlertid finner mest påfallende er at boden ikke finnes på noen tegninger eller har vært omsøkt på noe tidspunkt, og vi kan dermed ikke forstå hvordan dette kunne være noe Olsen kunne kreve kompensasjon for, slik han selv fremstiller det.

At utbygger har ”forsikret Olsen om at det var flere som fikk lignende kompensasjoner/ekstra parkering i forhandlinger med utbygger,” slik han skriver i bloggen, fremstår dermed ikke som en relevant sammenligning.

Kompensasjon for hva?

 

Flere av leilighetene på Jarlsø har ikke terrasseboder ifølge søknadstegningene og reviderte tegninger.

Vi ser for eksempel at leiligheten over Olsens heller ikke har bod, men eieren er ikke registrert med ekstra p-plass av den grunn…

Slik vi forstår dette, har Olsen fått parkeringsplassen gratis. Det vil vi gjerne ha en kommentar til både fra utbygger og Olsen.

PS! Vi trykker denne saken i morgen og regner med at Olsen denne gangen forholder seg til oss og ikke VG-bloggen. Vi må med andre ord ha svar i dag.

Med vennlig hilsen

Kristin Monstad Lund

Redaksjonssjef nyheter Tønsbergs Blad

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Per Arne Olsen | 30. august, 2010  

Nye spørsmål fra Tønsbergs Blad

Det er noen måneder siden jeg første gang fikk henvendelse fra Tønsbergs Blad om leiligheten på Jarlsø. Men forleden fikk jeg igjen en mail fra journalist Jon Cato Landsverk med åtte spørsmål. Jeg ble kanskje litt overrasket, men som jeg lovet på bloggen min og i innlegget jeg sendte til avisen, skal jeg selvsagt svare. Mange av spørsmålene burde nok vært sendt til utbygger eller andre, for jeg må innrømme at jeg nok er en gjennomsnittlig huskjøper som ikke innehar oversikt over alle frister og tegninger i et så stort byggeprosjekt. Derfor spurte jeg også Jarlsø Eiendom for å få presise svar på noen av Landsverks spørsmål.

1. Når gikk fristen for bestilling av endringer ut for V5-blokka?
Slik oversikt ikke jeg i hodet, så jeg spurte Jarlsø Eiendom som svarte meg at kjøpere fikk gjøre tilvalg til leilighetene så langt det var mulig fremdriftsmessig. Hva det innebærer av konkrete datoer må jeg nok henvise til Jarlsø Eiendom for å få svar på.
2. Vi har sett i dokumenter fra Jarlsø eiendom at endringer/tilvalg kunne bestilles etter at kontrakt ble inngått. Du skriver at du fikk tilbud på nytt kjøkken høsten 2008, altså før du skrev kontrakt. Hvorfor fikk du denne muligheten?
Jeg spurte hva det ville koste med en ny kjøkkenløsning, og det fikk jeg senere svar på. Jeg antar det er vanlig at mulige kjøpere kan spørre om denne type ting, da dette ofte er med i en helhetsvurdering knyttet til kjøp av bolig.  Jeg regner med at Jarlsø Eiendom kan si mer om det er uvanlig å spørre om slikt før kontrakt signeres. Kanskje ligger svaret i det du lurer på at jeg aldri kom så langt som å bestille tilvalg etter en kjøpsbeslutning, men kun innhentet tilbud. Som jeg har skrevet tidligere kom jeg aldri så langt som å kjøpe fordi jeg ble akutt syk. Tilbudet jeg fikk var en del av undersøkelsene som jeg tror mange gjør før de bestemmer seg for å kjøpe en leilighet.
3. Du skriver i bloggen din i juni:
Opprinnelig skulle leiligheten min ha en stor bod på terrassen for oppbevaring av utemøbler etc. Men boden måtte fjernes av det jeg har blitt fortalt er branntekniske årsaker. Da fikk jeg i stedet en ekstra (inneklemt) parkeringsplass. Jeg tror det var en bedre løsning både for eiendomsselskapet og meg enn at jeg krevde prisavslag.
Jarlsø eiendom solgte p-plasser til fast pris 220.000 kroner. Antall p-plasser var også regulert. Hvordan kan en bod bli verdsatt til 220.000 kroner?
Det spørsmålet er nok ikke jeg den rette til å svare på. Men det er ikke sikkert du trenger å stille spørsmålet til noen andre når jeg forteller deg at den ekstra parkeringsplassen jeg fikk tildelt ikke er lik de øvrige parkeringsplassene. Den er plassert inneklemt og er mye verre å parkere på enn den ”vanlige” parkeringen. Så svaret mitt er at jeg i alle fall ikke ville betalt 220.000 kr for den! Jeg har blitt forsikret om at det var flere som fikk lignende kompensasjoner/ekstra parkering i forhandlinger med utbygger.
4. Du skriver at du er blitt fortalt at den ble fjernet av branntekniske årsaker, hvem har fortalt deg det?
Jeg oppfattet det slik fra utbygger at det skulle være en bod som dessverre måtte fjernes. Jeg var sikker på at det var av branntekniske årsaker som jeg skrev på bloggen tidligere, men da jeg dobbelsjekket med utbygger for å være helt sikker, kunne de fortelle meg at det var fasademessige hensyn som var bakgrunnen for at boder ikke ble bygget. Jeg hadde ikke den fulle oversikt det må jeg innrømme og beklage. Poenget er at vi  ikke har bod på vår terrasse, i likhet med flere andre (av fasademessige hensyn).
5. Du skriver at ”opprinnelig skulle leiligheten min ha en stor bod på terrassen”. Kommunens byggesaksavdeling kan ikke finne tegninger av denne boden på terrassen i rammesøknaden med tegninger eller andre dokumenter. Har du dette?
Dette er nok også et spørsmål du skulle sendt til Jarlsø Eiendom, men jeg har sjekket det opp med dem. De forteller meg at årsaken til at kommunen ikke finner dette, er at det var fasademessige årsaker til at boden ikke ble bygget. Hvis den hadde blitt bygget, så hadde den først fremkommet på såkalte ”as buildt”-tegninger, som først sendes til kommunen ved anmodning om brukstillatelse. Utbygger har fortalt meg at det av forskjellige årsaker ble gjort flere justeringer av boder og glassflater i byggeperioden,  noe som visstnok skal være normalt på store bygg.
6. Er boden inne på tegningene som er vedlagt kjøpekontrakten?
Svaret på spørsmål fem tror jeg gir deg svaret på det.
7. Hvor langt var byggearbeidene kommet da du inngikk avtale?
Utbyggeren er nok den beste til å svare på hvor langt byggeprosessen var kommet da jeg signerte kontrakt våren 2009.
8. Ble boden tatt bort før du inngikk avtale?
 Her er jeg usikker på hva du mener. Boden ble aldri bygget. Jeg er sikker på at utbygger kan svare deg i detalj på hvorfor de valgte å ikke bygge boden.
 
Det er rart å svare på så mange spørsmål fra Tønsbergs Blad. Jeg tror mange også synes det er unaturlig å huske slike detaljer lenge etter en har kjøpt leilighet. Jeg er imidlertid politiker og vet at pressen kan være krevende. Selv om jeg har vært på ferie, og egentlig har lyst til å slappe av fra aviser, politikk og leilighet, vet jeg at jeg må svare. For å vise at jeg svarer på alt og ikke forsøker å vri meg unna velger jeg å publisere alle spørsmål og svar her på bloggen min. Jeg ser imidlertid frem til at politiet har foretatt sin vurdering.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00