av Per Arne Olsen | 21. januar, 2010  

Helse må inn i sykelønnsdebatten

Per ArneDet forundrer meg at vi har en nødvendig sykelønnsdebatt som utelater et av de viktigste elementene for å få sykefraværet ned; det norske helsevesenet.

FrP har gjentatte ganger forsøkt å løfte dette elementet inn i debatten. For å si det enkelt: Dersom man ikke ser sammenhengen mellom 260.000 mennesker i helsekø og lange ventetider på å få operasjoner og helsehjelp, da er man ikke villig til å se de store sammenhengene. For meg er det åpenbart at sykefraværet kunne vært redusert, dersom ventetidene og ventelistene i det norske helsevesenet hadde vært redusert.

Ledig kapasitet i helsevesenet må benyttes, slik at ventetider og ventelister reduseres. Dette gjelder selvsagt også kapasitet hos private og ideelle aktører.

På  mange måter så kan man si at sykefraværet i Norge er kunstig høyt som følge av regjeringens manglende vilje til å satse på helsevesenet. Når arbeidstakere blir bedt om å vente i stadig lengre rød-grønne helsekøer er det for meg forunderlig at statsministeren ikke innser at dette er et hovedelement i kampen mot det økende sykefraværet. Dette er helt klart et av de avgjørende elementene knyttet til det økte sykefraværet. Ikke bare blir det flere i kø, men man står samtidig stadig lengre i kø, før man får operasjonen eller behandlingen som kan sørge for at man kommer seg tilbake på jobb. Det er stor ledig kapasitet i det norske helsevesenet. Det handler rett og slett bare om å ville ta den i bruk. Nå har statsministeren sagt at alle innspill i sykelønnsdebatten er velkommen. Med vår løsning vil man kunne behandle minst 50.000 pasienter mer i 2010, dette vil selvsagt føre til mindre sykepengeutbetalinger, færre nye uføre, og flere rehabilitert tilbake til yrkeslivet. Tidlig intervensjon gjør at man har større sjanse for å bli helt frisk. Dette betyr at de kronene man bruker på ledig kapasitet i helsevesenet, vil medføre lavere offentlige utgifter knyttet til trygder og sykelønn. De rød-grønnes allergi mot private helsetjenester må opphøre. Pasienten og arbeidstakeren må komme i fokus.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00