av Per Arne Olsen | 29. januar, 2010  

Sykehusskandalen

Sykehusskandalen ved Asker og Bærum er alvorlig. Svært alvorlig.

Videre kan vi lese i Vårt Land at 7000 pasienter dør årlig som følge av sykehussvikt, mens man i Adresseavisen kan lese at pasientombudet tror liv er tapt som følge av brudd på ventelistegarantien.

Dette forteller meg at det er noe alvorlig galt med hvordan situasjonen er i sykehusnorge, og økonomi er desverre et av hovedsvarene.

Det kan ikke være sånn at sykehusenes budsjetter skal gå foran pasientenes sikkerhet for liv og helse. Nettopp derfor må helseministeren erkjenne at økonomi er en av hovedutfordringene knyttet til at pasienter ikke får oppfyllt sine rettigheter.

Samtidig som sykepleiere og leger må jobbe raskere og hardere for hvert år som går, så sitter helsetoppene og bevilger seg selv skyhøye lønnsøkninger. De siste seks årene har direktørene hatt en gjennomsnittelig økning på over 50 % i lønn. Dette i en tid hvor ventelistene, ventetidene og sykehusenes underskudd har økt betydelig. Det henger ikke på greip.

Nå er det på tide med noen grep:

-Krisebevilgning til sykehusene i revidert budsjett.

-Lønnsstopp for sykehusdirektørene.

-Benyttelse av ledig kapasitet i privat helsevesen, betalt av det offentlige.

-Endringer i informasjonstilgangen til pasientene, gjennom nye kvalitetsindikatorer i ordningen fritt sykehusvalg.

Versågod kjære helseminister, kom deg opp av skyttergraven og iverksett tiltak. Nå.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det er nok ikke bare ved Sykehuset i Asker og Bærum dette foregår ! Derfor vil en landsomfattende kontroll være på sin plass, men så har dere overlatt til sykehus og “helseforetak” å etterkontrollere seg selv?

Tror dere seriøst at noen vil avdekke avvik som kan koste dem deres egen godt betalte jobb? Det som nå skjer er selvfølgelig at man forserer frem internkontroller og justerer sine tabeller og rutiner. Hva som helst, så lenge tidligere misligheter ikke oppdages.

Det burde være en lov som klart sa at dersom et offentlig sykehus ikke kunne levere nødvendig behandling innen 3 uker så SKAL de kjøpe tjenesten/tilbudet ved en privat klinikk som kan levere en tilsvarende og faglig forsvarlig behandling dekket over sykehusets eget budsjett !

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er du gal, dette må da være sosialistpolitikk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helseminister må granske sykehuset innlandet Elverum.
Det er ikke bare på sykehuset Asker og Bærum det er skandale. Min lege Rosic på sykehuset innlandet Elverum får verken operere meg eller andre pasienter etter at en ny avdelingsoverlege ble muligens “innleid”. Jeg har hørt at hun er veldig ung og derfor har mindre erfaring. Er dette rasistisk motivert? Eller er det av økonomiske grunner ? For 3 eller 4 år siden dukket opp i avisen en artikkel om rasisme på Elverum fødeavdelingen. Kan noen finne ut hva er det som foregår der?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er enig i tre av dine fire punkter, men ikke i lønnsstopp for direktørene. I næringslivet blir direktører avsatt dersom de ikke oppnår et minimum av forventet resultat, medmindre det skyldes forhold ledelsen overhodet ikke har kontroll over. Å fryse lønnen til disse sykehus-direktørene vil neppe bedre effektiviteten i tilbudet. Ved å avsette direktørene, kan man finne andre som kan gjøre noe effektivt med problemet. Dette er ikke skjermede arbeidsplasser, og jeg tror ganske sikkert at det finnes gode kandidater der ute, selv om man i verste fall må betale for det disse lederne kan tilby.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Helt enig med Fritjof Fjone, dette kan jo ikke være Frp-syn? Når det er sagt, så er jeg helt enig med Per Arne Olsen, men jeg frykter dette er spill for galleriet ettersom det, etter min mening, strider mot alt Frp står for. Skal ikke markedet styre lønningene?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er ikke mot høye lønninger til sykehusdirektører. Men en lønnsøkning på over 60 % som direktøren i Helse Sør-Øst har hatt står ikke i stil med resultatene, eller mangel på sådanne.

Sykehusene er offentlig eid, og det er derfor politikerne som setter lønningene. Jeg syns ikke det er riktig at en sykehusdirektør som leverer lengre ventelister, ventetider og økende underskudd skal tjene omtrent dobbelt så mye som landets statsminister.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00