av Per Arne Olsen | 2. februar, 2010  

Ideologi rammer pasienter

Pasienter ofres på de rød-grønnes ideologiske alter. Det er skammelig.

- Enkeltmennesker er viktigere enn systemer

- Enkeltmennesker er viktigere enn systemer

Den rød-grønne motstanden mot private tilbydere innenfor helse- og omsorgsvesenet i Norge rammer pasientene. Ventetidene er unødvendig lange, og køene for rusmisbrukere, rehabiliteringspasienter og sykehuspasienter øker for hvert eneste rød-grønne år som går. Mens dette skjer er det betydelig ledig kapasitet hos private og ideelle tilbydere. La oss bruke kapasiteten.

I de fleste sammenhenger får man inntrykk av at rød-grønne politikere bruker ordet privat og privatisering som et skjellsord. For meg som pasient spiller det ingen rolle om jeg får hjelp på Rikshospitalet eller Feiringklinikken, det viktigste er at jeg får rask og god hjelp, og at det betales av det offentlige.

For de mange, mange tusen pårørende til personer med rusproblem spiller det ingen rolle om deres kjære blir kvitt rusen på en offentlig institusjon, eller på Vangseter. Det viktigste er at rusmisbrukeren blir kvitt rusen, slik at vedkommende sammen med familie og venner igjen kan leve et normalt liv.

For en pasient som har behov for rehabilitering og opptrening spiller det ingen rolle om det skjer på en offentlig eid institusjon, eller om det skjer hos LHLs rehabiliteringsinstitusjoner. Det som spiller en rolle er om vedkommende får hjelp, slik at man kan komme tilbake til arbeidslivet eller i alle fall få et verdig og godt liv.

Hvorfor har de rød-grønne fått for seg at det er hensiktsmessig at det står ledige senger på Vangseter mens det står 4500 enkeltmennesker i kø som vil ha hjelp til å komme ut av rushelvete? Hvorfor mener de at det er fornuftig at Feiringklinikken ikke får rammevilkår som gjør at de får benyttet den verdensledende kompetansen de har på hjertelidelser? Hvorfor er det fornuftig at LHL har ledige rehabiliteringssenger, mens en rekke pasienter ikke får god nok opptrening?

FrP vil ta i bruk den kapasiteten som eksisterer hos private og ideelle tilbydere innenfor sykehus, omsorg, rus, psykiatri og rehabilitering. Ikke fordi vi mener alt skal gjøres av private, ikke fordi vi ønsker at folk skal betale for tjenestene selv, men rett og slett fordi Norge har enorme køer, noe som er dårlig samfunnsøkonomi, og ikke minst uverdig i forhold til de som sitter nederst ved bordet.

La oss nå for en gangs skyld, legge politiske ideologier bak oss. La oss tenke på enkeltmenneskene i systemet. La oss bruke den kapasiteten som eksisterer, slik at mennesker får hjelp. Det verste av alt er at dette i tillegg vil ha en positiv effekt på samfunnsøkonomien. Det koster å ha mennesker sykemeldte mens de venter på operasjon. Det koster å la rusmisbrukere ruse seg fra jobb, venner, familie og lovlydigheten. Det har en kostnad å ikke gi nødvendig opptrening og rehabilitering til personer som kanskje hadde kommet tilbake til jobb hvis de hadde fått et adekvat tilbud.

Når man bryter politikken ned til folks hverdag, så handler dette om så uendelig mye mer enn ideologier og politikk. Det handler om verdighet, livskvalitet og muligheter. La oss tenke på enkeltmenneskene og ikke systemene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg er sååå stolt av partiet og våre dyktige folk. Skammer meg på kongeriket Norges vegne hvordan de rødgønne får lov til å rasere dette landet. Er helt sjokkert over at ikke fler velgere virkelig reagerer. Det er skandaløst og en form for avansert, organisert, institusjonalisert, systematisert og byråkratisert mobbing av enkeltmennesker. De rødgrønne og kompani sentrum har vist seg ikke troverdige og sannferdige. Mest av alt føler jeg empati med pasientene og dere pårørende som også rammes. At fagfolk ikke reagere er et sant mysterium. Folk godtar for mange løgner og menneskerettighter brytes hver dag. Tilbud raseres, Finansiering er ikke på plass og situasjonen er prekær og uverdig. Enkeltmennesker føler seg ikke prioritert, lider og dette er svært safunnsøkonomisk uheldig. Et barometer på et lands sivilisasjonsnivå kan ganske enkelt måles på hvordan de svakest stillte, men ikke nødvendigvis de svakeste ivaretaes.

Med hilsen Siw Louie Aune

Med hilsen og respekt

Siw Louie Aune.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00