av Per Arne Olsen | 4. februar, 2010  

Radiumhospitalets fremtid

Foto: NRK

Foto: NRK

Norge ligger langt fremme når det gjelder forskning, utvikling, og behandling nå på kreftområdet. Institusjoner som Radiumhospitalet, Oslo Cancer Cluster og Kreftregistret har høstet betydelig internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid og kompetanse innen forskning, utvikling og behandling av kreft. Det er svært viktig at dette kompetansemiljøet og merkevaren blir styrket og videreutviklet, til det beste for pasientene og samfunnet.

Norge er et lite land, men med mange kloke hoder. Det er et utsagn som heter at ”to hoder tenker bedre enn ett”. Akkurat dette er et viktig element i forhold til videreutvikling av kreft som satsningsområdet i Norge. Det å samle de kloke hodene, de kloke kompetansemiljøene, vil selvsagt være av avgjørende betydning for hvor slagkraftig det samlede norske miljøet vil være innen kreftsatsningsområdet.

De  tre viktigste pilarene i det norske kompetansemiljøet innen kreftområdet må etableres og forsterkes. Radiumhospitalet, Kreftregistret og Oslo Cancer Cluster er gjensidig avhengig av hverandres kompetanse, for og selv kunne optimalisere sine muligheter. Denne treenigheten innen kreftområdet må derfor være selve fundamentet for det som allerede er et internasjonalt anerkjent kompetansemiljø.

Radiumhospitalet, Kreftforskningsinstituttet og Kreftregisteret utgjør de tre pilarene i et såkalt Comprehensive Cancer Center (CCC), et komplett kreftsenter. Denne organisasjonsformen var Norge svært tidlig ute med å utvikle, også i verdenssammenheng, og det er nå en mønstermodell også internasjonalt. Dette er en hovedårsak til at Radiumhospitalet har vært i stand til å hevde seg i konkurransen med utenlandske Comprehensive Cancer Center, som er mange ganger så store i omfang som det norske miljøet.

Norge er en liten nasjon. Dette betyr at det er viktig at man fokuserer på å utvikle og videreføre den spisskompetansen man har på kreftområdet, i et nasjonalt perspektiv.

I denne sammenheng er jeg av den oppfatning at Radiumhospitalet bør omdannes til et nasjonalt kompetansesenter som direkte er underlagt sentrale myndigheter, og ikke slik det er i dag, underlagt Helse Sør-Øst.

Radiumhospitalet som et nasjonalt kompetansesenter vil være det lokomotivet man har behov for, knyttet til å videreutvikle den spisskompetansen man har knyttet til kreftområdet.

Den kliniske bygningsmasse ved Radiumhospitalet bør opprustes i betydelig grad. Det kliniske bygget er i relativt dårlig forfatning, noe som blant annet skyldes stram økonomistyring over mange år. Radiumhospitalet har holdt orden i sin økonomi, noe som har resultert i et relativt stort etterslep på bygningsmassen. Radiumhospitalet som et nasjonalt kompetansesenter bør innlemmes som en egen post på statsbudsjettet, for på denne måten å kunne bygge opp bygningsmasse, utstyr og andre rammevilkår som må på plass for å utvikle Radiumhospitalet i tråd med forslagsstillernes intensjoner.
Radiumhospitalet er en merkevare både nasjonalt, men også internasjonalt. Jeg registrer at prosessen knyttet til Oslo Universitetssykehus nok en gang fremtvinger en debatt knyttet til valg av navn. Det er galskap at en merkevare som Radiumhospitalet blir undergravd på den måten som det kan se ut til at blir gjort.

Merkevarebygging har en nærmest uvurderlig økonomisk verdi. Det er for eksempel unaturlig å se for seg at den nye holmenkollbakken skulle skifte navn til Oslo Skibakke, avdeling Holmenkollen, eller at Brann fotballklubb skulle skifte navn til Bergen Fotball. Det forstår alle. Forhåpentligvis også helseministeren og regjeringen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hei Per Arne
Et spørsmål til deg angående innsparinger i helsevesnet.
Sittende regjering kom opp med en krisepakke i forbindelse med finanskrisa i fjord, i den forbindelse ble vårt lokalsykehus, St. Olavs Hospital, Orkdal, tilgodesett med kroner 20`millioner. Disse midlene ble blant annet benyttet til en sårt tiltrengt renovering av ventilasjonsanlegget, hvilket i dagens helsenorge er meget bra!
Det siste som seiler opp i media vedrørende nevnte lokalsykehus er; en pålagt innsparing fra sykehusets eier (St. Olavs Hospital) på kroner 16`millioner. Tiltak for å klare dette blir sansynligvis kraftige kutt i Sør- Trøndelag´s mest populære og best tilrettelagte fødeavdeling.
Kan ikke unngå å trekke paraleller her jeg, altså, krisepakke kroner 20´mill minus innsparinger kroner 16´millioner, noe som i min mattematikk gir en netto krisepakke på kroner 4´millioner!
Kan ikke du Per ta en titt på denne saken, det finnes helt sikkert flere lignende, mangelfulle, “krisepakker” på landsbasis.
Dersom denne rovdriften på helseforetakene fortsetter, vil vi etter hvert kun sitte tilbake med vaktmesterkontorer på sykehusa. Det å komme med krisesjekkheftet for å pusse opp sykehus som står i fare for å bli delvis nedlagte er ingen rasjonell utvikling, slik vi i Orkdalen ser det!
Håper du kan sette fokus på dette, slik at vi kanskje slipper å bli vitne til at landsdelens beste fødeavdeling blir reduserti eller at den i verste fall ryker!

Med vennlig hilsen
Tore Slørdahl

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00