av Per Arne Olsen | 6. februar, 2010  

Samhandlingsreformen – Død og begravet?

I Verdens Gang (VG) kunne vi denne uken lese at sentrale kilder i regjeringen varsler at samhandlingsreformen blir forkastet eller utsatt på ubestemt tid.

For å sitere miljøagentene: Jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet.

Bjarne Håkon Hanssen reiste land og strand rundt i valgkampen og viste til at samhandlingsreformen skulle være en vidunderkur for de problemene som hadde tiltatt i det norske helse- og omsorgsvesenet.

Økte ventetider, lengre helsekøer, manglende satsning på forebygging, rehabiliteringsfeltet skulle løftes, rusfeltet var et satsningsområde, og eldreomsorgen skulle skinne.

Nå kan alt dette vise seg å være en stor bløff. Et narrespill. Rett og slett en valgkampstrategi for å skjule sin egen regjerings manglende evne til å foreta nødvendige endringer og satsning på helse og omsorg. Pasientene bør føle seg rundlurt.

Vi er i disse dager vitne til en rekke skandaler i helsenorge. Triksing med ventelister, leger som får behandle pasienter i årevis på tross av alvorlige tilsynssaker hengende over seg, hver tredje kommune kutter i eldreomsorgen, rusfeltet er totalt neglisjert, og rehabilitering er åpenbart bare noe man snakker om i rød-grønne festtaler.

Samhandlingsreformen skulle være en livbøye,. En snuoperasjon. Nå kan det vise seg at dette var en gedigen valgkampbløff fra regjeringen, som har kostet samfunnet millioner av kroner. Jeg  blir paff. Skuffet. Og kanskje litt sur. På pasientenes vegne.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hei Per Arne.

Jeg studerer Yrkesfaglærer i helse og sosialfag på tredje og siste året, og skal skrive en oppgave i mitt fordypningsemne “Psykisk helsevern”.

Jeg lurte på om du kan gi meg noen tanker om hva du mener samhandlingsreformen vil ha av utfordringer for denne pasientgruppen/etat, og hvilke løsninger/tiltak du mener er nødvendige for å gjennomføre reformen?

Hilsen Ida

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Ida.

Dette hørtes ut som en svært interessant fordypningsretning!
Jeg vil veldig gjerne bidra med informasjon og tanker rundt dette. Du kan sende en mail til min rådgiver, så skal jeg sørge for at han gir det et utfyllende svar. ole.berget@stortinget.no

Jeg gir deg samtidig noen av mine tanker her også:

Det er en rekke utfordringer innen det psykiske helsevernet. Opptrappingsplanen for psykiatri ble avsluttet 1. januar 2009, selv om en rekke av målene som var fastlagt fremdeles ikke var nådd. Når man fjernet de øremerkede midlene til kommunene og sykehusene medførte dette desverre at vi nå ser en rekke eksempler på kutt i denne sektoren.

I forhold til samhandlingsreformen så er det store mangler og utfordringer. Det mest positive er fokuset på forebygging og tidlig intervensjon. Dersom man får styrket skolehelsetjeneste, lavterskeltilbud og andre forhold knyttet til psykiske lidelser, kan dette få positive effekter.

Hovedproblemet er imidlertid at finansieringen knyttet til psykisk helsevern er fragmentert. Dette fører til at pasienten blir en kasteball mellom ulike etater. Dette er et område som krever en helhetlig behandlingskjede. Tverrfaglighet og kompetanseoppbygging er påkrevd for å få gitt denne gruppen et adekvat og helhetlig tilbud.

Ta kontakt dersom det er mer spesifikke ting du lurer på :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00