av Per Arne Olsen | 17. juni, 2010  

FrP satser på rusomsorg

alfa

FrPs helsefraksjon besøkte en fantasitsk rusinstitusjon i Vestfold. Alfa! De har ledig kapasitet, den skal vi bruke! Stor takk til de ansatte som var helt fantastiske!

Stort sett er det interessant å lese artiklene til politisk kommentator Per Anders Hoel i Vårt Land. Men jeg blir en smule overrasket når jeg her sitter og leser hans kommentar om narkotikabehandling 16. juni. At en politisk kommentator som angivelig følger det politiske arbeidet i Stortinget tett, presterer å omtale tre FrP-politikere som ”lavprofilerte” stortingsrepresentanter som har fremmet forslag om rusomsorg. Det er tross alt ikke spesielt lavprofilerte mennesker når man er stortingsrepresentanter.

Det vises i denne sammenheng til følgende forslag:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2008-2009/dok8-200809-073/

Dette er et av tidenes største og mest omfattende representantforslag, som ble frontet av Siv Jensen (partileder Fremskrittspartiet), Harald T. Nesvik (daværende leder av stortingets helse- og omsorgskomite), Jan Arild Ellingsen (justispolitisk talsmann) og Robert Eriksson (Nåværende leder av stortingets arbeids- og sosialkomite).

I denne perioden har ruspolitisk talskvinne, Kari Kjønaas Kjos frontet dette området, sammen med FrPs nestleder og helsepolitiske talsmann, Per Arne Olsen og stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn.

Her kommer en oppsummering av noen av forslagene som er fremmet:

- Stortinget ber igangsette et prøveprosjekt knyttet til Naloxon nesespray, til bekjempelse av overdosedødsfall.
(Dette er en nesespray som kan deles ut til misbrukere og personell som jobber i lavterskeltilbud. Dette er forsøkt i andre land med svært gode resultater).

- Urinprøveprosjekt og informasjonsprosjekt for å hindre at unge utvikler en ruskarriere.
- Det igangsettes prøveprosjekt knyttet til forebyggende programmer etter modell fra Supra-F-prosjektene i Sveits
- Det igangsettes prosjekter rettet mot mødre etter modell fra FemmeTICH-prosjektene i Sveits.
- Det igangsettes en evaluering av det forebyggende arbeidet knyttet til rus, samt iverksettes tiltak for å heve debutalderen for bruk av rusmidler. Herunder lage et eget undervisningsopplegg for ungdomsskolen for å øke kompetansen knyttet til skadevirkningene av rus.
- Organisasjoner som jobber målrettet med rusproblematikk blant barn og unge, blir gitt gode økonomiske rammevilkår gjennom en tilskuddsordning.
- LAR gjøres lettere tilgjengelig for de som oppfyller kravene
- Ventetidene både på søknad og behandling i LAR reduseres til et minimum
- At det eksisterer en helhetlig rehabiliteringsplan gjennom obligatorisk bruk av individuell plan.
- Det foretas en vurdering knyttet til å utvide praksisen med å bruke behandlingsdommer, både hva gjelder omfang og grupper.
- Det iverksettes tiltak som sørger for at pasienter med rusproblemer blir gitt den behandlingen de har krav på i henhold til pasientrettighetsloven.
- Retten til individuell plan gjøres obligatorisk, og det iverksettes tiltak som gjør at individuell plan blir utarbeidet tidlig i behandlings/tiltaksforløpet.
- Kapasiteten knyttet til avrusning/avgiftning økes, slik at ventetiden reduseres
- Pasienter som kommer til akuttinnleggelse, blir gitt muligheten til behandlingstilbud umiddelbart etter endt opphold ved rusakutten.
- Det innføres en avtaleplikt mellom behandlingsinstitusjon og den enkeltes hjemkommune hva gjelder ettervern fra første dag etter endt institusjonsopphold.
Nå finnes det eksempelvis stortingsrepresentanter i blant annet Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti som etter valget har hatt langt færre medieoppslag enn de Hoel kaller ”lavprofilerte” FrP-politikere. Jeg har ikke sett Hoel karakterisere disse som ”lavprofilerte”, heldigvis.

Det er en kjensgjerning at FrP ikke står høyt i kus hos landets politiske kommentatorer. Men her stopper deres likheter med Hoel. Hos de andre redaksjonene klarer man å holde kritikken på et saklig nivå. Eller som man sier på fotballspråket; i fair play tar man ballen og ikke mannen.

Jeg syns det er beklagelig at Vårt Land ikke omtaler våre rusforslag. Dette er nemlig et felt vi har brukt mye tid og ressurser på. Jeg tørr uten tvil påstå at FrP er det partiet som har fremmet flest forslag om bedringer i rusomsorgen de siste 10 årene.

Det kommer vi å fortsette med.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00