av Per Arne Olsen | 29. juni, 2010  

Redegjørelse knyttet til mitt boligkjøp på Jarlsø

Tønsbergs Blad har skrevet en rekke artikler om mitt leilighetskjøp på Jarlsø i Tønsberg. Det skapes et inntrykk av at det har vært kameraderi mellom meg og utbygger, noe som skal ha gjort at jeg har fått en billig leilighet, som ingen andre hadde muligheten til. Dette er feil.

Bakgrunn:

Jarlsø-prosjektet i Tønsberg ble realisert på bakgrunn av et bredt politisk flertall. Det er ikke riktig at jeg har ”gått utbyggers ærend” i forhold til hvor mange leiligheter de skulle få lov til å bygge. Eiendomsselskapet ønsket å bygge 500 leiligheter. Alle unntatt Høyre, var enige om at det skulle bygges 400 leiligheter, altså 100 leiligheter mindre enn hva utbygger ønsket. 

 Under behandling i UBA (utvalget for bygge- og arealsaker) var det to forslag som begge innebar færre boliger enn de ønsket. Alle unntatt Høyre sto altså sammen om vedtaket som medførte tillatelse til å bygge 400 leiligheter på Jarlsø. Jeg har aldri vært medlem av UBA hvor saken ble behandlet. (Kilde: Det faste utvalg for plansaker 16.06.2006 – Sak 145/06).

Tønsbergs Blad skaper videre et inntrykk av at jeg og utbygger har hatt unormalt mange møter og uoffisiell dialog. Jeg kan bare erindre to møter jeg har hatt med eiendomsselskapet som ordfører. Det første tror jeg var i 2004 og var initiert av DnB. Dette møtet var en tur rundt på industriøya som i dag er utbygd med leiligheter. Det andre møtet tror jeg var våren 2006, hvor jeg som ordfører fikk presenterte modellen for utbyggingen.

Dette er langt færre møter enn jeg har hatt med andre utbyggere. Dette skyldes nok at prosjektet har møtt liten motstand under den kommunale prosessen gjennom flere år.

Jeg har altså ikke fulgt saken i UBA. Jeg har ikke tatt ordet om Jarlsø i FrPs gruppemøter. Jeg har ikke holdt innlegg i bystyret. Dette skyldes ikke at jeg har hatt en langsiktig plan om å flytte til Jarlsø, men at saken har vært lite omstridt både i FrPs gruppe og i kommunen for øvrig. Jeg har derfor ikke sett noen grunn til å engasjere meg i denne saken overhodet, ut over at jeg hele tiden har ment at byutvikling og vekst i Tønsberg kommune har vært viktig.

Når Tønsbergs Blad forsøker å skape et inntrykk av at jeg har vært en unormalt sterk pådriver for akkurat dette prosjektet, så er det positivt feil. I tillegg reduserte altså FrP, sammen med andre partier, antallet leiligheter fra 500 til 400.

Kjøpsprosessen:

Når Jarlsø la ut prosjektet for salg, og hadde loddtrekningen, hentet jeg prospekt fra DnB på hele prosjektet generelt og på en del leiligheter konkret. Første rekke av prosjektet (det som ligger nærmest vannet) ble for dyrt og jeg la ikke inn noe ønske. Uten å fortelle for mye fra privatsfæren kan jeg orientere om at min kone og jeg var uenige om vi i det hele tatt skulle flytte.

Først høsten 2008 ble vi enige om at vi ønsket å bytte bopel. Jeg tok da kontakt med Jarslø for å undersøke om de hadde noen leiligheter tilgjengelig. Vi så på noen leiligheter, og festet oss blant annet ved den leiligheten vi nå bor i. Jeg vurderte og ba om et tilbud på endring av kjøkkenløsning. Den siste uken av oktober fikk jeg beskjed om at min helsetilstand var meget alvorlig, og at jeg var satt på listen for hjertetransplantasjon. Jeg meddelte da Jarlsø Eiendom at jeg ikke turde å skrive kontrakt. Det var ikke ytret ønske om en reservasjon fra min side, verken skriftlig eller muntlig.

I april/mai 2009 var jeg på slutten av rekonvalesensen. Jeg tok da kontakt med Jarlsø for å meddele at vi var interessert i leiligheten, dersom den fortsatt var tilgjengelig. Dette fikk vi bekreftet, og skrev kontrakt i månedsskiftet mai/juni 2009. Jeg viste altså interesse for leiligheten for første gang høsten 2008, og skrev kontrakt våren 2009. Dersom utbygger holdt av en leilighet, så var det i så fall i dette tidsrommet.

Kontrakten ble altså skrevet om lag 18 måneder etter den mye omtalte loddtrekningen. Jarlsbø Eiendom AS har sendt et brev (hele brevet er gjengitt nederst i artikkelen) til Tønsbergs Blad, hvor det kommer frem at kun 53 av de 116 leilighetene i første byggetrinn ble solgt via loddtrekning på informasjonsmøtet i februar 2007. De resterende leilighetene er blitt solgt fortløpende etter hvert som interessenter har meldt seg. Første byggetrinn ble sluttsolgt for kort tid siden.

Pris:

 Tønsberg Blad gir et inntrykk av at jeg har fått leiligheten til en billigere pris enn andre. Dette er feil.

Vi har betalt 4.850.000 kroner for leiligheten. Dette er den samme listeprisen som ble fastsatt av eiendomsselskapet og DnB Nor i 2006.  Jeg betalte videre 175.000 kroner for en båtplass, noe som også er lik listepris. Under bygging måtte Jarlsø fjerne en stor bod som var i prospektet for min terrasse. Jeg tror dette var av branntekniske årsaker. Som kompensasjon for dette fikk jeg en inneklemt ekstra garasjeplass.

Jeg har også spurt mine naboer om prisnivået, og har fått bekreftet at det ligger på samme nivå. Jeg betalte litt mer enn naboene som bor i første etasje lenger inn i boligkomplekset og litt mindre enn de som bor over og har bedre utsikt.

Tønsbergs Blad regnet ut en gjennomsnittelig kvadratmeterpris på 36.000 kroner. Jeg betalte om lag 30.000 kroner per kvadratmeter. Jeg har en leilighet i første etasje som altså er priset lavere enn toppleilighetene. Til sammenligning så er det solgt leiligheter i samme boligkompleks med dårligere beliggenhet enn min også. Det har prisen vært cirka 27.000 per kvadratmeter. 

Vi flyttet inn i leiligheten ca 1. desember 2009.

Vedlegg:

Her er en ordrett gjengivelse av brev sendt fra Jarlsø Eiendom til redaktør Håkon Borud i Tønsbergs Blad, 26. juni 2010.

 Jarlsø Eiendom AS

De siste dagers oppslag i Deres avis gjør det nødvendig for Jarlsø Eiendom AS å fremkomme med konkrete opplysninger.

For det første har Jarlsø Eiendom AS gjennomført 1. byggetrinn på Jarlsø med totalt 116 leiligheter som først for kort tid siden ble sluttsolgt. Selskapet er nå i ferd med å gjennomføre 2. byggetrinn med til sammen 60 leiligheter.

Vår utbygging følger de kommunale tillatelser gitt av Tønsberg kommune som har vært gjenstand for ordinær saksbehandling som utspringer fra en tverrpolitisk avgjørelse.

Interessentene som deltok i trekningen til 1. byggetrinn, og som ble trukket ut i informasjonsmøte i februar 2007, har fått sine valgte leiligheter i samsvar med forutsetningene, til sammen 53 kjøpere.

Etter dette møte har det ikke vært foretatt noen ny trekning, men de resterende leilighetene har vært omsatt på ordinær måte, etter hvert som interessenter har meldt seg.

Som De rettslig presiserer i Deres kommentar er det selvsagt legitimt for en utbygger å reservere leiligheter. Da utbygger ikke fikk behov for det antall om opprinnelig var reservert, ble også disse solgt ut, men også har ble oppgjørsfasen foretatt av autorisert megler.

Kjøpssummen for de omskrevne leiligheter (Moldvær/Olsen) som ble solgt gjennom utbygger er identisk med den pris som fremkommer i den ovennevnte fastsatte prisliste.

Forut for prosessen (ultimo 2006) ble prisen på leilighetene fastsatt sammen med DnB NOR Eiendom AS.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Heia Per Arne

Dette hørtes ut som en helt grei forklaring. Vil det si at vi igjen har sett en alternativ agenda i virksomhet så vil jeg absolutt mene at pressens faglige utvalg er på sin plass.

Politikere i Norge skal tåle mye for det de gjør som er galt men ikke for det de ikke har gjort eller som andre “mener” de har gjort, uten å kunne dokumentere det.

Lykke til og jeg håper at helsa nå er på topp .

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kanskje dere ( altså alle uten yrkesefaring) på Stortinget bør la hverandre ifred og tenke positivt om fremtiden , og trekke i riktig rettning isammen? Det er jo bare agurk nyhetene i VG som slår aktivitetsnivået inne på Løvebakken!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nok engang viser jornalistene i tønsbergs blad seg fra sin dårligste side. Heksejakt av Frp-politikere har vi sett før. Jeg er ikke imponert. Selvom jeg ikke stemmer Frp, så klarer jeg fint å la dette prelle av!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er heller ingen FrP`er. Men har jo fått med meg Tønsbergs Blad sine saker om deg Olsen. Jeg må si at jeg har fått et helt annet inntrykk etter jeg leste redegjørelsen din. Denne står du av! Tror jeg sletter http://www.tb.no fra min daglige surferunde på internett :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Per Arne Olsens redegjørelse opplyser saken på en måte som lokalavisen hans ikke klarer. Det er en ryddig og tillitsvekkende forklarinf på hvordan ting henger sammen.

Dersom politikere skal bli jaktet på og hundset med på den måten lokalavisen her har gjort mot Olsen på et særdeles tynt grunnlag, er det bare med på å skape politikerforakt og sørge for at det blir enda vanskeligere å rekruttere personer for frivillig innsats i kommune- og bystyrer rundt omkring.

Per Arne Olsen var en god ordfører for Tønsberg, og han er en solid representant for Vestfold på Stortinget. Det burde lokalavisen hans innse, og stanse heksejakten som synes drevet med ett mål for øyet, nemlig å knekke Olsen. Han er egentlig avisens agenda? Er det neste stortingsnominasjon man allerede nå søker å påvirke?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har lenge hatt en inntrykk av TB som en ryddig og seriøs avis, men behandlingen du har fått her er forkastelig. Denne utredningen er mye mer nyansert enn det avisen har gitt uttrykk for, og alle de kritiske spørsmålene er godt besvart. Jeg føler meg i hvert fall trygg på at du har alt på det tørre etter å ha lest dette.

TB skal nå ut av min avisbunke. Håper i det minste avisen er anstendig nok til å renvaske deg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Denne saken sier mer om kvaliteten på TB enn om Per Arne Olsen. At en “seriøs” avis går inn for å henge ut enkeltpersoner, slik TB har gjort her, er direkte uprofesjonelt og ikke minst skummelt. Dette er rett og slett dårlig journalistisk arbeid.

Godt at du nå tilbakeviser alle påstander med denne utfyllende redegjørelsen, jeg er ihvertfall helt overbevist om at du ikke har gjort noe galt i denne saken!

Stå på!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Håkon Borud bør gå i seg selv og gå av som redaktør. Dette viser at hatet hans har gått for langt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tønsbergs Blad har laget ei syltynn spikersuppe.

Din redegjørelse her, Per Arne, setter dem skikkelig på plass!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det jeg tenker er at det godt jeg aldri har lest TB og det tydeligvis ingen grunn til og starte med det heller…

Stå På!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Redegjørelsen din er avklarende, så nå får vi håpe heksejakten er over. Jeg har ikke lenger tillit til det jeg leser i TB. H. Borud har tydligvis en agenda mot Frp. Stå på Per Arne, du har mange som støtter deg. Ønsker deg og din fam. en riktig god sommer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hjertelig takk for alle støttende ord her på bloggen. Jeg ønsker dere alle en riktig fin sommer :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stå på pappa!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ditta bør du ikkje finna deg i Per Arne! Borud trur han e ein konge som kan gjere alt han vil. Kanskje nokon bør fortelle han at det kun er ein konge i Noreg og han heiter Harald!

Du har folkets støtte i kampen mot den uredelige Borud og hans heksejakt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Merkelig at det det bare er positiv tilbakemelding til deg når kommentarene krever godkjenning…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Der tar du feil JOnathan.

Det er ingen moderasjon på kommentarene, og de blir lagt rett ut uten godkjenning.

Jeg har ikke fjernet et eneste innlegg heller.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00